Skip to content

O mnie

1977 – 1985: Szkoła Podstawowa w Łubkach

1985 – 1989: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

1989 – 1994: Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Górnictwo i Geologia

20 lipca 1994: mgr inż. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny „Dławieniowe i objętościowe sterowanie prędkością obrotową silników hydraulicznych”

1994.09.01 – 1996.08.31: Zespół Szkół w Bełżycach im. Mikołaja Kopernika ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce, nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca klasy 3-letniego Technikum

1996.10.01 – 31.01.2003: Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, Katedra Podstaw Techniki, Laboratorium Konstrukcji Elktronicznych, asystent

6 listopada 2002: dr inż. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny „Wpływ kształtu powierzchni natarcia ostrza na obciążenie noża skrawającego naturalny materiał kruchy”

2003.02.01 – 2015.09.30: Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Zakład Systemów Informacyjnych, adiunkt, Kierownik Zakładu

2015.10.01 – 2019.09.30: Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Zakład Inżynierii Biomedycznej, adiunkt, Kierownik Zakładu

2019.10.01 – 2023.08.31: Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Zakład Inżynierii Biomedycznej, adiunkt badawczo-dydaktyczny, Kierownik Zakładu

2023.09.01 – obecnie: Politechnika Lubelska, Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Informatyki Technicznej, Zakład Informatyki Medycznej – Kierownik Zakładu, adiunkt badawczo-dydaktyczny,

2005.10.01 – 2022.05.12: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, starszy wykładowca/adiunkt

2022.05.12 – obecnie: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, adiunkt

2017.10.01 – 2018.09.27: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kryzysowego

NAGRODY JM REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 1. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia dydaktyczne w 2007/2008
 2. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia dydaktyczne w 2008/2009
 3. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia dydaktyczne w 2009/2010
 4. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia organizacyjne w 2011/2012
 5. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia naukowe w 2012/2013
 6. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia naukowe w 2013/2014
 7. Dyplom Rektora Politechniki Lubelskiej za pracę na rzecz programu LLP-Erasmus w 2013/2014
 8. Dyplom Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność dydaktyczną w 2013/2014
 9. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia naukowe w 2014/2015
 10. Dyplom Rektora Politechniki Lubelskiej za pracę na rzecz programu LLP-Erasmus w 2014/2015
 11. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia naukowe w 2015/2016
 12. Dyplom Rektora Politechniki Lubelskiej za pracę na rzecz programu Erasmus+ w 2015/2016
 13. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność dydaktyczną w 2017/2018
 14. 2017/2018 Dyplom Prorektora ds. Studenckich za zaangażowanie w umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PL
 15. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność dydaktyczną w 2018/2019
 16. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność organizacyjną w 2020/2021
 17. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność organizacyjną w 2021/2022

Komisje Polskiej Akademi Nauk

 1. Członek Komisji PAN o/Lublin: Komisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców kadencja 2020-2023, 2023-2026

Działalność Samorządowa i społeczna

 1. Radny Rady Gminy Wojciechów kadencja 2008-2012
  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
  Przewodniczący Komisji Ośwaty i Kultury
 2. Radny Rady Gminy Wojciechów kadencja 2018-2023
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Przewodniczący Komisji Oświay, Kultury i Spraw Społecznych
 3. Radny Rady Gminy Wojciechów IX kadencji 2024-2029