Skip to content

Kontakt

Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji*
Zakład Inżynierii Biomedycznej
pokój M808
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
e-mail: j.zubrzycki@pollub.pl
telefon: +4881 53-84-585

(*dawniej Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych)